โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ Group10

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP 10

 - สถาบันสอนออกแบบเครื่องประดับและ สอนออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 -พัฒนาหลักสูตรด้วยประสบการณ์การสอนนานกว่า 15 ปี

 -เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาวงการเครื่องประดับไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล

 -เป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการออกแบบเครื่องประดับให้ก้าวสู่ระดับแนวหน้า

มาตรฐานการเรียนการสอน

-หลักสูตร Beginners, Advance นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

-
ควบคุมการสอนอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

-สถานที่เรียนสะดวก สะอาด และทันสมัย พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน

-Update
ข่าวสาร และ Jewelry trend จากทั่วทุกมุมโลกแก่ นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ


-Free!
แนะแนวทางการศึกษา และแนวทางประกอบอาชีพ โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


-
เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศณียบัตรรับรองสถาบัน


-
ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจ เสมือนหนึ่งได้ศึกษาจากสถาบัน ที่มีชื่อเสียง

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

-ออกแบบเครื่องประดับ ( Jewelry Design)

-ออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ (Jewelry Design by Computer)

-ผลิตต้นแบบแว็กซ์ด้วยเครื่อง (Jewelry Cad/Cam for Production)

 

ติดต่อขอรายละเอียดที่

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP 10
Room no. 2D11
119
อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) .มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946
Email: Info@schoolofjewelry.com