Jewelry Concultant

วิทยากร

สนธยา ปั้นสุภา
Jewelry Instructor & Director Group10 School of Jewelry

ที่ปรึกษาเรื่อง Jewelry Cad/Cam

Jewelry Cad/Cam Consultancy

สำหรับบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง ต้องการที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการจัดตั้งทึม Jewelry Cad /Cam แนะนำโปรแกรม เครื่องจักร รวมถึงรายละเอียดเพื่อจัดตั้งทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

​สามารถติดต่อพร้อมรายละเอียด 

ติดต่อได้ที่ สถาบันสอนออกแบบเครื่องประดับ Group10  
                  โทร:02 635 7848
                   Email : info@schoolofjewelry.com