คอร์สสอนออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้วยตัวเอง ในกรณีที่ไม่สะดวกในการเดินทาง สถานที่พักอยู่ไกล รวมถึงไม่สามารถจัดเวลา เพื่อเรียนตามตารางเวลาของโรงเรียนได้ สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเว็ปไซต์ Group10online.com แม้จะมีเวลาไม่มากในแต่ละวัน  ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา เพราะไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียน

คอร์สออนไลน์แบ่ง 2 คอร์ส ได้แก่ คอร์สเรียนในห้องเรียนออนไลน์ (Virtual Classroom) และ คอร์สเรียนในวีดีโอ (On demand)

1.คอร์สเรียนในห้องเรียนออนไลน์

     เป็นการเรียนทางไกล โดยผู้สอนจะจัดเวลา 2-3 ชม ต่อวัน ให้นักเรียนทุกคนมาฟังบรรยายผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ สามารถสอบถามปัญหา แก้ไขปัญหาที่ติดขัดในแต่ละบทเรียน สามารถตรวจงาน แนะนำเพิ่มเติมในระหว่างเรียน เหมือนมาเรียนในโรงเรียน แต่อยู่ในระบบออนไลน์ทุกคนสามารถนั่งเรียนจากที่บ้าน หรือที่ทำงานของตัวเองได้เลย 

2.คอร์สเรียนในวีดีโอ (On demand)

    เป็นการเรียนด้วยตัวเองจากบทเรียนและแบบฝึกหัดที่ได้จัดเตรียมไว้ สามารถเริ่มเรียนได้ทันที ติดปัญหาก็สามารถฝากคำถามไว้ในหน้า Comment หรือ Forum ผู้สอนจะไปตอบคำถามในแต่ละวัน ซึ่งคอร์สเรียนในวีดีโอจะมีราคาประหยัดกว่าคอร์สอื่นๆ เนื่องจากเน้นให้ผู้เรียนศึกษาทำความเข้าใจด้วยตัวเองเป็นหลัก แต่เนื้อหาในคอร์สวีดีโอครบถ้วน ตัดต่อบทเรียนจากคอร์สสอน รวมถึงเพิ่มเติมคำสั่งอื่นที่ไม่ได้สอนในคลาส

FEATURED COURSES