โปรแกรมออกแบบเครื่องประดับ จากบริษัท TDM Solutions ประเทศสเปน  เป็นปลั้กอินที่ทำงานบนโปรแกรม Rhino3d   โดย RhinoGold ได้พัฒนา UI ขึ้นใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาคำสั่งพิเศษที่ช่วยในการสร้างเครื่องประดับ

-Gems Tool การสร้างและจัดการเพชรพลอย ในโปรแกรม RhinoGold รวมถึงการวางพลอยไข่ปลา การวางพลอยบนเส้น และบนพื้นผิว


-Jewelry Tools การสร้างแหวนแบบพิเศษในรูปแบบต่างๆ การสร้างกระเปาพลอย รวมถึงวิธีการฝังพลอยแบบต่างๆ การสร้างชิ้นส่วนเพื่อใช้งานหรือประดับตกแต่งบนชิ้นงาน เช่นขดลวด หรือ Millgrain แบบต่างๆ


– Artistics Tools คำสั่งช่วยในการทำงานกับภาพ การแทรกภาพเข้าไปทำงาน การสร้างเส้นจากภาพ รวมถึงการทำภาพนูนจากภาพด้วย Rhinoemboss

-Clayoo & Scult Tools คำสั่งสร้างรูปทรง Free form& Organic Shape ด้วย Subdivision concept รวมถึงการปั้นเพิมเติมเหมือนการปั้นดิน
 

-3d printing คำสั่งช่วยในการผลิตชิ้นงาน 3 มิติด้วย การ export ไฟล์ ไปทำงาน การซ่อมไฟล์ การเช็คไฟล์ รวมถึงการจัดการไฟล์เพื่อปริ้นงาน เป็นโมเดล 3 มิติต่อไป

-Rendering คำสั่งช่วยในการทำภาพสมจริง (Rendering)ในโปรแกรม RhinoGold ซึ่งใช้ Arion Render เป็นโปรแกรมในการทำภาพสมจริง

Posted in blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *