Skip to content

คอร์สเรียน (In-School Course)

คอร์สเรียนที่โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ Group10 เน้นสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในรายละเอียดของการออกแบบเครื่องประดับแบบเร่งรัด ทั้งออกแบบเบื้องต้นและออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์  มีเวลาฝึกปฏิบัติงาน และมีแบบฝึกหัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ควบคู่กับการปฎิบัติงานจริง  

   คอร์สเรียนในคลาส โดยส่วนใหญ่จะเป็นคอร์สกลุ่มเล็ก 2-5 คน ต่อคลาส  เพื่อให้สามารถแนะนำนักเรียน ทุกคนได้อย่างทั่วถึง

คอร์สเรียนในคลาส ตอนนี้เปิดสอนอยู่ 2 วิชา ได้แก่ คอร์สออกแบบเครื่องประดับ และคอร์สออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


คอร์สออกแบบเครื่องประดับ

1.คอร์สออกแบบเครื่องประดับพื้นฐาน  
   เน้นอธิบายให้เข้าใจภาพรวมของเครื่องประดับและอัญมณี ที่จำเป็นต้องรู้ในการออกแบบ ตั้งแต่วัตถุดิบ จนถึง กระบวนการผลิต เรียนรู้วิธีการวาดลงสี เครื่องประดับ เรียนรู้กระบวนการออกแบบเครื่องประดับ

2.คอร์สออกแบบเครื่องประดับระดับกลาง  

    เน้นอธิบายเพิ่มเติมในกระบวนการพัฒนางานออกแบบ การฝึกวาดภาพ 3 มิติของเครื่องประดับ การทำงานเป็น  collection  การนำเสนอผลงาน

คอร์สออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คอร์สออกแบบด้วยโปรแกรม Rhinogold แบ่งเป็น 2 ระดับ

1.คอร์สออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม RhinoGold
     เน้นให้เรียนรู้คำสั่งทั้งหมดในการสร้างโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม Rhino3d  เรียนรู้วิธีการใช้ปลั้กอินสำหรับสร้างเครื่องประดับในโปรแกรม Rhino3d ซึ่งก็คือโปรแกรม RhinoGold ซึ่งจะประกอบด้วยวิธีการสร้าง  และจัดการ เพชรพลอย  (Gems Tools) และการสร้างแหวนอัตโนมัติ การสร้างการฝังและกระเปาะแบบต่างๆ ใน (Jewelry Tools )รวม  ถึงวิธีการนำเสนอภาพเสมือนจริง (Rendering) และการส่งไปผลิตต้นแบบ  3 มิติ (3d printer )

2.คอร์สการสร้างต้นแบบ 3 มิติด้วยโปรแกรม RhinoGold

     เป็นคอร์สปฏิบัติงาน(workshop) สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานแล้ว เน้นเรียนรู้ให้เข้าใจในกระบวนการ  ผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม RhinoGold สร้างชิ้นงานและปริ้นชิ้นงานเครื่องประดับที่สร้างออกมา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  สามารถใช้ได้ใน  กระบวนการผลิตต่อไป

3.คอร์สออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม Zbrush

      หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม Zbrush เน้นเรียนรู้คำสั่งในการสร้างรูปทรงด้วยโปรแกรม Zbrush ตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถสร้างโมเดล3D และเครื่องประดับ

    โปรแกรม Zbrush เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างโมเดล 3 มิติที่มีลักษณะเหมือนการปั้นโมเดล (Scult3d software)  ที่มีผู้ใช้งานอย่างกว้างขวาง มีคำสั่งในการสร้างและแก้ไขรูปทรงที่มีมากมาย  ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างรูปทรงได้หลากหลายวิธี สามารถสร้างรูปทรงอ่อนช้อยและลื่นไหลเสมือนงานปั้น(Sculture)จริงๆ 

คอร์สออนไลน์

    คอร์สสอนออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้วยตัวเอง ในกรณีที่ไม่สะดวกในการเดินทาง สถานที่พักอยู่ไกล รวมถึงไม่สามารถจัดเวลา เพื่อเรียนตามตารางเวลาของโรงเรียนได้ สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเว็ปไซต์ Group10online.com แม้จะมีเวลาไม่มากในแต่ละวัน  ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา เพราะไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียน

คอร์สออนไลน์แบ่ง 2 คอร์ส ได้แก่ 

1.คอร์สเรียนในห้องเรียนออนไลน์ (Virtual Classroom)
     เป็นการเรียนทางไกล โดยผู้สอนจะจัดเวลา 2-3 ชม ต่อวัน ให้นักเรียนทุกคนมาฟังบรรยายผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ สามารถสอบถามปัญหา แก้ไขปัญหาที่ติดขัดในแต่ละบทเรียน สามารถตรวจงาน แนะนำเพิ่มเติมในระหว่างเรียน เหมือนมาเรียนในโรงเรียน แต่อยู่ในระบบออนไลน์ทุกคนสามารถนั่งเรียนจากที่บ้าน หรือที่ทำงานของตัวเองได้เลย 

2. คอร์สเรียนในวีดีโอ (On demand)
      เป็นการเรียนด้วยตัวเองจากบทเรียนและแบบฝึกหัดที่ได้จัดเตรียมไว้ สามารถเริ่มเรียนได้ทันที ติดปัญหาก็สามารถฝากคำถามไว้ในหน้า Comment หรือ Forum ผู้สอนจะไปตอบคำถามในแต่ละวัน ซึ่งคอร์สเรียนในวีดีโอจะมีราคาประหยัดกว่าคอร์สอื่นๆ เนื่องจากเน้นให้ผู้เรียนศึกษาทำความเข้าใจด้วยตัวเองเป็นหลัก แต่เนื้อหาในคอร์สวีดีโอครบถ้วน ตัดต่อบทเรียนจากคอร์สสอน รวมถึงเพิ่มเติมคำสั่งอื่นที่ไม่ได้สอนในคลาส